O-kullet                         
Det ble født en hanne og tre tisper 08.05.2010

SU(u)CH NUCH Finjv-06
KBHV-07 NV 07 NORDV-08
Black Mica's
That's Enough

Utst: se tittel
Øyne: ikke medfødt katarakt
HD:fri A
MH testet 

Sune stende

Fosliskrenten's
Java Jive

HD:fri A
øyne: ua
utstilling: CK 

06.06.09 Java_stende_2_Large_Web_view
Fosliskrenten's One And Only  "Bono"
06.06.10 Hannen_bono
Eier: 
HD:
Fosliskrenten's Only Mama Knows  "Ronja"
06.06.10 nakketispa_Ronja
eier: Sissel og Rune Foslien
HD: fri A  AD: fri A
Fosliskrenten's Moment In Time  "Misty"
06.06.10 tispe_merket_h_re_Misty
eier: Hans Petter Akerlind
HD:
Fosliskrenten's Once Up On A Time  " Leksi"
06.06.10 tispe_merket_v_side_Leksi
HD:
eier: Cecilie Midtsundstad